- - - NIEUWE ORGANISATIE VOOR AFHANDELING VAN KLACHTEN - - -

 

Patiënt   Huisarts

Per 1 januari 2017 is de wet voor behandeling van klachten in de zorg gewijzigd. In de nieuwe wet, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geregeld dat u, indien u ontevreden bent over uw huisarts, deze onvrede bij voorkeur in eerste instantie bespreekt met uw huisarts.

Vindt u dit lastig of komt u er samen met de huisarts niet uit, dan kunt u uw klacht vanaf 1 januari 2017 indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris waar uw huisarts over beschikt.

Voor meer informatie over hoe u deze klachtenfunctionaris kunt bereiken kunt u terecht bij uw eigen huisarts.

In de Wkkgz is ook geregeld dat u de mogelijkheid heeft om uw klacht als geschil neer te leggen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Dit kan pas nadat u eerst samen met uw huisarts en met de onafhankelijk klachtenfunctionaris heeft geprobeerd om eruit te komen. Indien dat niet is gelukt, bestaat de mogelijkheid om uw geschil in te dienen bij de geschilleninstantie waar de huisarts bij is aangesloten.

Er zijn twee landelijke geschilleninstanties, de huisarts is bij een ervan aangesloten. Uw huisarts kan u vertellen bij welke instantie hij/zij is aangesloten.

Zie voor meer informatie:

 

Op 1 januari 2017 is sprake van een verandering in het kader van de wetgeving op het gebied van het klachtrecht. De Wet klachtrecht cliënten zorgsector is komen te vervallen. Daarmee houden ook de klachtencommissies huisartsenzorg op te bestaan.

In plaats daarvan dient u sinds 1 januari 2017 te voldoen aan de verplichtingen (op grond van het klachtrecht) van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Op grond van de Wkkgz dienen huisartsen en huisartsorganisaties te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Tevens moet worden aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) is een door het ministerie van VWS erkende landelijke geschilleninstantie voor huisartsenzorg. Daarnaast biedt SKGE klachtenfunctionarissen aan en faciliteert SKGE een netwerk van klachtenfunctionarissen.

Ook DOKh is een door het ministerie van VWS erkende landelijke geschilleninstantie voor huisartsenzorg en biedt eveneens een klachtenfunctionaris.

Voor zover u dit nog niet heeft gedaan kunt u zich via de website van SKGE of via de website van DOKh aanmelden.

 

 

 

© 2017

Gebouwd door