Patiënt   Huisarts

Uw zorgaanbieder/arts dient uit te leggen hoe u een klacht kunt indienen, hoe de procedure in zijn werk gaat, en hoe u in contact kunt komen met de klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Dit moet zijn beschreven in begrijpelijke taal en op een makkelijk vindbare plek. Bijvoorbeeld via de website van de huisartsenpraktijk.

Doel van de nieuwe wet is dat arts en klager laagdrempelig en zo snel mogelijk een goede oplossing vinden voor de klacht. Dat kan vaak in een goed gesprek. In de regeling zal daarom beschreven staan dat de arts in eerste instantie probeert er in een gesprek met u samen uit te komen.

 

Klachtenfunctionaris

Lukt het u niet om er samen met de arts uit te komen? Of weet u niet goed hoe u dit gesprek aan moet gaan? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Deze kan helpen in het zoeken naar een oplossing voor uw klacht of onvrede. Ook kan hij uitleggen bij welke andere instanties u uw klacht kan indienen. Na het indienen van een klacht bij uw arts, moet uw zorgverlener/huisarts uiterlijk binnen 10 weken een (schriftelijke) beslissing nemen op uw klacht. In deze brief moet de huisarts aan u uitleggen hoe hij tot deze beslissing is gekomen, en aangeven welke maatregelen hij gaat treffen.

 

Geschilleninstantie

Bent u het niet eens met de beslissing van de arts op uw klacht, dan is er sprake van een ‘geschil’. Dit geschil kunt u voorleggen aan de geschillen- instantie waarbij uw huisarts is aangesloten. Deze instantie doet een bindende uitspraak en kan een schadevergoeding toewijzen tot maximaal
€ 25.000.

Voor huisartsen zijn er twee verschillende geschilleninstanties waarbij ze zich kunnen aansluiten. Dat zijn de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) die is opgericht door de Landelijke Huisartsen Vereniging, InEen en de KNMP. En daarnaast Dokh (Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest Nederland). Beide geschilleninstanties hebben de instemming gekregen van patiëntenorganisaties en zijn inmiddels erkend door het ministerie van VWS.

  • SKGE | Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg: www.skge.nl
  • Dokh | Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest Nederland: www.dokh.nl


Lopende klachten 

Klachten die al zijn ingediend worden nog afgehandeld en voor 1 april 2017 afgerond.

 

Meer informatie

 

Per 1 januari 2017 dient de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geïmplementeerd te zijn. Dit betekent dat zorgaaanbieders per
1 januari 2017 dienen te beschikken over een klachtenregeling en een geschillenregeling. Uw aansluiting bij de Huisartsen Klachtenregeling Amsterdam vervalt per 31 december 2016.

 

Verplichting zorgaanbieder onder de Wkkgz

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben die is opgesteld samen met patiëntenbelangenorganisaties. Deze regeling moet niet alleen de afhandeling van klachten regelen, maar ook de opvang van klachten door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris is ter ondersteuning van de patiënt. Daarnaast moet de zorgaanbieder aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

 

Te bewandelen klachtweg Wkkgz

De zorgaanbieder probeert in eerste instantie er in een gesprek met de patiënt samen uit te komen. Dit gebeurde uiteraard ook onder de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Lukt het niet om er samen uit te komen, dan biedt de zorgaanbieder de patiënt een klachtenfunctionaris aan die de patiënt (klager) ondersteunt en meehelpt in het zoeken naar een oplossen voor de klacht/onvrede. Als het ook met tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet lukt om tot een bevredigende uitkomst te komen, kan de patiënt besluiten om verder te gaan met zijn klacht. Dat betekent dat als de patiënt de bestaande klachtwegen heeft bewandeld en niet tevreden is met de uitkomst, hij uiteindelijk zijn geschil voor kan leggen aan de geschilleninstantie. Deze instantie doet een bindende uitspraak en kan een vordering toewijzen tot maximaal € 25.000.

 

SKGE & DOKH 

Voor huisartsen zijn er twee verschillende geschilleninstanties waarbij ze zich kunnen aansluiten. Dat zijn de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) die is opgericht door de Landelijke Huisartsen Vereniging, InEen en de KNMP. En daarnaast Dokh (Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest Nederland). Beide geschilleninstanties hebben de instemming gekregen van patiëntenorganisaties en zijn inmiddels erkend door het ministerie van VWS.

  • SKGE | Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg: www.skge.nl
  • Dokh | Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest Nederland: www.dokh.nl


Meer informatie

 

 

Contact    

Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam

Postbus 206
1000 AE  Amsterdam


Ambtelijk secretaris

mr. M.B. (Maria) Verkleij
Bereikbaar op dinsdagochtend en donderdag.

020 34 45 702
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  handen

 

 

© 2017

Gebouwd door