Patiënt   Huisarts   Werkwijze

Een goed contact met de huisarts is belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Probeer eerst uw klacht te bespreken met uw huisarts en samen met hem/haar het probleem op te lossen. Dat kan ook als de klacht gaat over de praktijkassistent(e) of de waarnemer.

 

Klachten zijn nooit fijn. Toch dragen ze bij aan de verbetering van de kwaliteit van de huis- artsenzorg. Tenminste, als ze serieus worden genomen, en kundig worden afgehandeld. De Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam is hiervoor in het leven geroepen. Wettelijk is iedere praktijkvoerende huisarts verplicht zich aan te sluiten bij een klachtenregeling.

 

Sinds 1995 is als gevolg van de Wet Klacht- recht Cliënten Zorgsector de Huisartsen Klachtencommissie werkzaam. Voor iedere beroepsbeoefenaar en zorginstelling in de gezondheidszorg geldt de verplichting tot het instellen en uitvoeren van een klachten- regeling conform de in de wet geformuleerde eisen. Iedere huisarts moet aan deze voorwaarden voldoen.

Lees meer...

 

Lees meer...

 

Lees meer...

         
Wkkgz
Wet kwaliteit en geschillen zorg
  Jaarverslag   Publicaties

Sinds 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz) in werking getreden en dient uiterlijk 1 januari 2017 geïmplementeerd te zijn.

 

 

 

 

Lees meer... 

       
         

Gebouwd door Pisces Media, helder en effectief